Angrerett og retur

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet i henhold til angrerettloven. Kjøper må selv gi selger beskjed om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. i fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, søndag, eller annen helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten blir gjort gjeldende og meldingen bør derfor skje skriftlig, angrerettskjema, e-post eller brev.

Vi anbefaler å bruke angrerett@telemarkskilt.no dersom du ønsker å benytte deg av angrerett. Angrerettskjema skal være tilsendt deg på e-post, men du kan også laste det ned her.

Angrefristen begynner å løpe

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Telemark Skilt AS, uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om at bruken av angrerett er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved retur av vare, med mindre annet er spesifikt avtalt eller vi har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Vi kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angrerett.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte, for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøper bli ansvarlig for å dekke eventuell redusert verdi på varen.

Telemark Skilt AS er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til forbrukeren uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte seg av angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene fra kjøperen eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.

Angrerett frafaller

  • Dersom produktet ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand.
  • Når samlet kjøpesum, inkludert frakt og tilleggskostnader er under kr. 300,-
  • Produkter hvor selve leveringen medfører at varen ikke kan tilbakeleveres i samme stand, med dette menes dekor som er produsert direkte for kunde. For eksempel dørskilt, postkasseskilt eller liknende, hvor navnet til kunden er gravert inn.

Se også: Betingelser

 

 

Last ned

Share This

Del gjerne

Vi setter pris på om du deler denne siden med dine venner